Naucz PLLuM mówić

Daj nam znać, jakie dane chcesz przekazać. Interesują nas przede wszystkim dane w języku polskim, ale jesteśmy również otwarci na dane w języku angielskim, językach słowiańskich i bałtyckich. To może być np. zbiór dokumentów urzędowych, korespondencji mailowej, kolekcja artykułów naukowych czy zapisy komunikacji z mediów społecznościowych. Ważne, by dane oddawały zróżnicowany charakter języka i byś miał/a prawo dysponowania tymi danymi.

opcjonalne
opcjonalne
  1. Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu jest Politechnika Wrocławska (PWr) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27; kontakt do Inspektora Ochrony Danych na PWr: iod@pwr.edu.pl;
  2. PWr będzie przetwarzać dane osobowe wskazane w formularzu do celów związanych z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest obsługa korespondencji za pośrednictwem formularza (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. PWr może udostępnić dane osobowe na żądanie podmiotów upoważnionych do ich żądania na podstawie przepisów prawa;
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi przesłanego zgłoszenia;
  5. Osoba korzystająca z formularza ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia w zakresie, w jakim wynika to przepisów dot. ochrony danych osobowych;
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne; jeśli osoba korzystająca z formularza chce uzyskać od PWr odpowiedź na swoje zgłoszenie powinna wskazać dane kontaktowe, za pośrednictwem których można się z nią skontaktować;
  7. Osobie korzystającej z formularza przysługuje prawo wniesienia skargi do do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. Dane osobowe osób korzystających z formularza nie są przez PWr wykorzystywane do profilowania oraz nie są udostępniane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.